Dobrze się czuć.

Skalkulować
Apartament Typ2 po lewe